Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement wedstrijd ‘Week van de Smaak’

OC West is de organisator van de fotowedstrijd ‘WeekvandeSmaak’. Hiervoor is het onderstaande reglement opgesteld. Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing die gekoppeld is aan deze wedstrijd.


Organisatie

Dit reglement omvat de modaliteiten van de fotowedstrijd die de OC West organiseert. De organisatie van deze wedstrijd is in handen van de vzw OC West, departement ‘Week van de Smaak’, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare, België. Over het reglement wordt geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Oc West kan op elk moment met onmiddellijke inwerkingtreding wijzigingen aan het reglement aanbrengen. Dit wordt gemeld op de website www.weekvandesmaak.be

De wedstrijd van is toegankelijk voor iedereen. Wanneer een deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dan dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken. Deze goedkeuring wordt op verzoek van de organisatoren voorgelegd.

De wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook / Instagram en is niet geassocieerd met Facebook / Instagram.


WedstrijdFotowedstrijd

De fotowedstrijd verloopt als volgt:

  • Om deel te nemen plaats je een toffe foto van je Week van de Smaak activiteit op Instagram of Facebook en tag @WeekvandeSmaak. Op het einde van de Week van de Smaak worden de winnaars bekend gemaakt.
  • Enkel de foto’s die tussen 30 oktober en 6 november 2023 worden gepost komen in aanmerking.
  • De wedstrijd is éénmalig. Een jury samengesteld door OC West en haar partners kiest de beste foto’s uit.
  • Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij de maker van deze foto is en er alle rechten op bezit. Indien er een persoon of enkele personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer door de deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren. De deelnemer zal de vzw vol-au-vent vrijwaren van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.
  • De vzw vol-au-vent heeft het recht om ongepaste foto’s te verwijderen. Dit kan op eigen initiatief of na klachten. 


Foto's komen niet in aanmerking voor publicatie indien:

  • het gaat om portretfoto’s en foto’s waar kinderen zonder toestemming herkenbaar op afgebeeld staan; ze aanstootgevend, discriminerend of onzedelijk zijn;
  • afgebeelde personen erop staan die geen toestemming voor publicatie hebben gegeven (met uitzondering van grote menigtes);
  • de deelnemer niet over de rechten beschikt om de foto te publiceren.

Deze lijst is niet uitputtend. Op het verwijderen van beelden is geen verhaal, er hoeft geen motivering voor te worden gegeven en er wordt niet over gecorrespondeerd.

Elke deelnemer verklaart zich akkoord, zonder bijkomende vergoeding, om zijn foto/foto’s in originele resolutie ter beschikking te stellen voor reproductie in publicaties van OC West.

Er is geen verhaal mogelijk tegen de keuze van de jury voor de beste foto’s.

Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. Er wordt maximaal 1 prijs toegekend per adres/woonplaats.


Geschillen

Door aan deze actie deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren treffen. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de vzw OC West.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten op dat gebied. Desgevallend zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Roeselare bevoegd.


Contact

Bij vragen over de wedstrijd, kan u terecht bij de organisatie van de Week van de Smaak via het e-mailadres info@weekvandesmaak.be. Vermeld in het onderwerp steeds 'wedstrijd'.